Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ilgi çeken panel

Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ilgi çeken panel

 

Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu tarafından “İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Ötenazi” başlığı ile bir sunum gerçekleştirildi. Dünya genelinde merak edilen konuların başında gelen ve kimi ülkelerdeki yasal düzenlemeler ile bireylerin tercihine bırakılan bir hak olan “ötenazi” konusunda sunum yapan Dekan Prof. Dr. Hekimoğlu, ötenazinin ne olduğuna, Türkiye’deki ve ülkemizdeki yasal düzenlemelere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki örnek kararlara değindi. Kaynaklarda, mevcut tıbbi olanaklara göre iyileşme imkanı bulunmayan ve dayanılmaz ızdıraplarının ölümüne kadar devam edeceği öngörülen bir hastanın tıbbi yollarla acısız bir şekilde yaşamına son verilmesi veya tıbbi yardımın kesilmesi suretiyle ölüme terk edilmesi haline ötenazi deniyor.

Dünyada tartışmalar ve farklı uygulamalar devam ediyor…

Yaşam hakkı en temel insan hakkı iken, ötenazi konusu ise dünyanın farklı yerlerinde birbirinden değişik bakış açılarıyla tartışılmaya devam ediyor.

Sunumunda dünyadaki uygulama örneklerine de yer veren Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu, şunları söyledi: “Ötenazi en temel insan hakkı olan yaşam hakkının doğrudan özüne müdahalede bulunması nedeniyle büyük bir önem arz ediyor. Üstelik geri dönüşü ve telafisi mümkün olmayan bir tıbbi işlem olması bu önemin derecesini daha da arttırıyor. Konuya çok dikkatli yaklaşılmalıdır. Ötenazinin hukuki, tıbbi, sosyolojik, dini ve psikolojik boyutları var. Meseleyi tabulaştırmadan, farklı disiplinlerin verileriyle açık, rasyonel ve samimi bir şekilde tartışmak gerekiyor.”

 

Türkiye’de ve ülkemizde yasak…

Ötenazi, Türkiye’de ve ülkemizde yasal olarak suç. Ötenazi, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre yasakken ülkemizde de hasta haklarını oldukça geniş bir yelpazede tanıyan bir düzenleme olarak Hasta Hakları Yasa Tasarısı ötenazinin yasak olduğuna dair açık bir hükmü bünyesinde barındırıyor. Dünya Tabipler Birliği’nin 1987 tarihli Madrid Ötanazi Bildirgesi’nde ise “bir hastanın yaşamını, kendi ya da çok yakınlarının izni ile de olsa sonlandırmak olan ötanazi etik değildir” deniyor.

480
Okunma