Turizme 4 Milyon TL Hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sektörlere toplam 13 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Başbakan Tufan Erhürman, vatandaşlara; hibe programlarının ilçelerde yapılacak bilgilendirme toplantılarına katılmaları çağrısında bulunarak, “Yeni girişimcilerin katılımları son derece önemli. Ne kadar çok insanımız bu toplantılara katılırsa birlikte neler yapabileceğimizi net bir şekilde öğrenmek paylaşmak çok daha mümkün olur. Ülkemizde en çok ihtiyaç duyduğumuz reel sektörde girişimcilik konusunda çok daha hızlı yol alma imkanına sahip oluruz” dedi.

Hibe programlarının lansmanına ayrıca; Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Toplantıda, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci, YAGA-KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Ayşe Zeybek ile müsteşarlar ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

ŞAHALİ

Toplantıda ilk sözü Tarım Bakanı Erkut Şahali aldı. Şahali, hibe programının yatırımların ve ürün geliştirme olanaklarının önünü açması bakımından büyük önem taşıdığına işaret ederek, 7. Dönem hibe programlarında destek kalemlerinin artırılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Şahali, hibe programlarıyla desteklenen yatırımların ülke ekonomisi için de son derece etkili olduğunu ve katkı sağladığını ifade ederek, yeni dönemde küçükbaş hayvancılık, seracılık, kanatlı hayvan ürünleri ve kooperatifçiliğin de desteklenecek olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Hibe programlarının sektörlerde daha dinamik bir yapı sağlanması için de önem taşıdığını söyleyen Şahali, hayırlı olmasını temenni etti.

ATAOĞLU

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da, hibe programlarının özellikle turizm sektörüne büyük katkısı olduğunu, desteklerin Lefkoşa ve Gazimağusa başta olmak üzere eski tarihi yapıların yenilenerek yeniden turizme kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu yıl daha fazla başvuru beklediklerini söyledi.

Ataoğlu, tarihi yapıların turizme kazandırılmasına önem verdiklerini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’ne desteklerden ötürü teşekkür etti.

NAMİ

Ekonomi Bakanı Özdil Nami de, zor bir dönemden geçildiğini, enflasyonun faizlerin arttığını ve yatırımların da doğal olarak düştüğünü, hükümet olarak da amaçlarının bu zor dönemde yaşanan kısır döngüleri çözecek adımlar atmak olduğunu anlattı.

Nami, yatırımları kolaylaştırmak için çalışırken bugün lansmanını yaptıkları programın da ekonomiyi büyütecek anlamlı bir adım olduğuna işaret ederek, ülkede ihtiyacın yatırımları ve istihdamı artırmak olduğunu kaydetti.

Nami, bakanlık olarak enerji maliyetlerinin düşürülmesi, yatırımlar için bürokrasinin azaltılması ve zor günlerin en hafif sıyrıklarla, zararla geride bırakılması için çalıştıklarını, bu iradeye sahip olduklarını vurguladı.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, ülkede sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, darboğaz içinde olduklarını, yatırımların düştüğünü, bu yüzden bu dönemde yatırımlara devam etmek girişimcileri desteklemek ve yeni atılımların önünü açmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, yatırımların ve ülkeye etkisinin önem taşıdığını, bu yüzden bu hibe programının analizlerinin önemli olduğunu, yapılan işlerin verimliliğini etkilerini öğrenmek açısından analizlerin büyük önem taşıdığını işaret ederek, bu ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan başarılı sonuçların son derece etkileyici olduğunu anlattı.

Üretimi istihdamı ve ihracatı artırmak, ithalatı mümkün olduğunca azaltmak hedefinden yola çıktıklarında hibe projeleri sonuçlarının bu hedeflere bazılarında daha çok bazılarında daha az yaklaşıldığını görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Erhürman, hibe programının analiz sonuçlarından örnekler verdi ve yapılan işlerin üretimi artırmada çok verimli olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Erhürman, hibe programlarından yararlanan girişimcilerin de üretime katkı sağlamaktan ve ithalatın azaltılmasına katkı koymaktan memnun olduğunu ifade ederek, bu programın ihracata da katkı sağladığını ancak en önemli katkının istihdama olduğunu kaydetti.

En etkileyici sonuçlardan birinin de, sözleşmeli olarak yaklaşık 70 milyon TL olan hibe programlarının ülkeye toplamda yatırım miktarı olarak yansımasının 145 milyon TL civarında olması olduğunu ifade eden Erhürman, “Demek ki ekonomide ciddi etkiler yapan işler yapıyoruz. Hem de hedeflediğimiz noktalarda sonuçlar görüyoruz” diye konuştu.

Başbakan Erhürman, yeni hibe programı döneminde yeni farklılıkların da olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“2018 hibe programında turizmci ve sanayiciye verilen hibe 300 bin TL’den 500 bin TL’ye çıktı. Tarım ve Hayvancılıkta 250 binden 300 bin TL’ye, Sanayide kar amacı güden işletmelerde ilk kez destek oranı yüzde 50’den 65’e çıktı. Sanayi ve tarımda yenilenebilir enerji projeleri de kapsama alındı. Yeni girişimcilerin önü açılıyor. Bunun yanında projelere Kalkınma Bankası olanakları da eklendi. Projenin başarısı Kalkınma Bankasının da desteğiyle artacak. Kalkınma Bankası da devreye girecek. Yedekte kalan projelere 1 yıl geri ödemesiz kredi olanağı tanınacak. Projelere destek verecek.”

Erhürman, Türkiye Cumhuriyetine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm yeni girişimcileri programın bilgilendirme toplantılarına katılmaya çağırdı.

2018 TARIM TURİZM VE SANAYİ MALİ DESTEK KISMİ HİBE PROGRAMLARI

15 Kasım 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sağlanan Kaynak ile KKTC’de Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 2011 tarihinden itibaren her yıl Turizm Tarım ve Ekonomi'den sorumlu Bakanlıkların programları T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) Koordinasyonunda yürütülüyor.

2018 mali yılında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve CevreBakanlığı, ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kısmi hibe programları için toplam 13 milyon TL kaynak tahsis edildi.

2018 yılı için ilana çıkılan programların genel amaçları şöyle:

“Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 4.000.000 TL. Tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanmasıdır.

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 4.000.000TL. Ülkenin turizm potansiyelinin geliştirilmesidir.

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 5.000.000TL. Ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır.”

Bu programlar çerçevesinde ilk defa %65-%75 oranına kadar hibe desteği sağlanacak. Programlar ile ilgili başvuru rehberleri ve başvuru dokümanları Bakanlıkların, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve KOBİGEM internet sayfalarında yayınlanacak. Bilgilendirme toplantıları ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından verilecek proje hazırlama eğitimleri yine Bakanlıkların internet sayfalarında ilan edilecek. Başvurular 17-18-19 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak.

419
Okunma