Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi:Amaç topluma dayalı bir turizm modeli oluşturmak

Sürürülebilir Turizm İnsiyatifi (STİ) bünyesinde oluşturulan Medya Tanıtım Komitesi üyeleri BRTK Müdürü Meryem Özkurt’u ziyaret etti.

STİ Başkanı Erkan Yeşilpınar ve Medya Tanıtım Komitesi Başkanı Birgül Beyatlı başkanlığındaki heyet, gerçekleştirilecek çalışmalarda, topluma dayalı turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için yapılabilecek işbirliği konularını görüştü.

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu, toplum yararına yapılacak her hizmete, BRTK’ı katkı koymasının bir görev olduğunu belirterek, gönüllü olarak faaliyet gösteren, Kovid 19 pandemisinin turizmde açtığı yaralara merhem olmak için çaba harcayan, Sürdürülebilir Turizm İsiyatifi’ne gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

Görüşme sırasıda STİ Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yeşilpınar İsiyatifi kuruluş amacı, misyonu ve vizyonu hakkıda bilgi verdi. Yeşilpınar, Turizm sektörüde ezber bozacak adımlar atmayı, kitle turizmi yanında, topluma dayalı, halka dayalı, ülkeyi her alanda tanıtacak projeleri yaşama geçirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yeşilpınar, STİ’nin, KOVİD 19 pademisinin turizm sektöründe yarattığı olumsuzlukları, mevcut koşullarda en aza indirgemek, var olan turizm modellerinin yanında yeni modelleri yaşama geçirmek, alternatif turizm modellerine can vermek amacıyla, 2020 Mayıs ayı başında , Turizm alanında çalışan farklı kesimlerden profesyoneller, uzmanlar ve de akademisyenlerden oluşan 13 kişilik gönüllü bir grup tarafında oluşturulduğua dikket çekti.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle ve tamamen gönüllü olarak çalışmaya başlayan STİ’nin temel amacının,’Halk için, topluma dayalı Turizm Modelleri oluşturmak ve bu konuda yapılacak birçok projeyi hareketlendirmek ve desteklemek ” bağlamında yeni bir bakış açısı ile KKTC’nin tarih, kültür,doğa değerleri etrafında, özel ilgi turizmini ve yerel değerlerini destekleyerek topluma dayalı turizm ürünleri çeşitliliğini’ oluşturmak olduğu belirtildi.

Yeşilpınar sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

‘Bu çok yeni Turizm Konsepti yapılanması ve uygulamasında, medyamızın bizlere vereceği desteğin, yapacağımız işbirliğinin, hedefe ulaşmamızda yardımcı olacağına inanmaktayız.

STİ ‘nin Ülkemizin Turizm’inde yeni beyaz bir sayfa açmak üzere şimdiye kadar örneği olmayan çok etkili ve kararlı bir düşünce kuruluşu olarak kendimizi sizlere tanıtmak ve anlatmak istedik.

Ülke turizmi için atacağımız adımlarda, sizlerin yapacağı haber, program, filim v.b katkıların bir temel taşı oluşturacağına inanıyoruz.

Ortak hedefimizin, ülke için, toplum için katkı sağlamak olduğu düşüncesiyle, işbirliğimizin süreceğine inanıyoruz’

465
Okunma