Seyahat endüstrisini kadınlar yönlendiriyor

KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, seyahat kararlarının yüzde 80’inin, kadınlar tarafından alındığını belirtti.

KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, seyahat kararlarının yüzde 80’inin kadınlar tarafından alındığına vurgu yaparak, “Dünya seyahat endüstrisinin kadınlar tarafından yönlendirildiği pek çok araştırmada yer alarak, litaratüre geçmiştir” dedi. Ali Cansu imzalı haberde, turizme dair değerlendirmelerine yer verilen Savaşan, 2018 yılında turistlerin gerçek anlamda mobil olabilmenin keyfini yaşamak istediğini kaydetti.

Ahmet Savaşan, “Şimdiye kadar otelciler ve havayolu şirketleri, temel düzeyde, ürün ve hizmet sunma tecrübesini elde etmişlerdir. Ancak teknolojideki son gelişmelere paralel olarak bu yıldan itibaren daha hızlı bilgi işleme zorunlu kalacaklar” şeklinde konuştu.

Seyahatlere, sorumluluk, sağlık, iş ve tatil turizmi damga vuracak

Savaşan, 2018 yılı için uluslararası seyahatlere damga vurması beklenen gelişmelere, Y kuşağını (1980-2000 yılları arasında doğmuş olanlar), macera seyahatlerine katılanları, yalnız seyahat eden kadınları, gastronomi turizmini, sorumluluk turizmini, mobil fotoğraf çekimini, sağlık, iş ve tatil turizmini de ilave etmek gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’nin katkıları ve sektörün özverisi sürmeli

Kuzey Kıbrıs’ta, turizmde sürdürülebilirliğin, ürünleri çeşitlendirmekten geçtiğini anlatan Ahmet Savaşan, “2018 yılında Turizm Bakanlığı’nın başlattığı projelerin devam ettirilmesi, Türkiye’nin katkılarının ve sektörün özverisinin sürmesi halinde, turizmin iyiye gidebileceğinin ve gelirlerin artabileceğini söyledi.

Kitle, sağlık ve eko turizm başarıyla tanıtıldı

Sağlık Turizmi Konseyi’nin EMİTT’e, KITSAB, KITOB, KITREB ve sektörün diğer temsilcileri ile birlikte Turizm ve Çevre Bakanlığı çatısı altında katıldığını ifade eden Savaşan, fuarda, Kuzey Kıbrıs’ın kitle, sağlık ve eko turizmin yanı sıra alternatif turizm ürünleriyle başarılı bir şekilde tanıtıldığını ve pek çok yeni anlaşmaya da imza atıldığını kaydetti.

20’ye yakın ülkeyle yeni anlaşmalar yapıldı

Balkan ülkeleri, Hindistan, Endonezya, Filipinler, İtalya, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Ürdün, Bahreyn başta olmak üzere 20’ye yakın ülke ile Kuzey Kıbrıs arasında sağlık turizmi alanında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladıklarını anlatan Dr. Ahmet Savaşan, EMİTT’in, Kuzey Kıbrıs’ın turizm ürünlerinin dünyaya tanıtılmasında ve yeni iş fırsatlarının yakalanmasında olağanüstü bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Sektörün beklentisi turizm örgütünün yasallaşması

EMİTT’te, Kuzey Kıbrıs’a 2. defa en iyi stant ödülü verildiğine de değinen Dr. Ahmet Savaşan, gerek İstanbul’da, gerekse de dünyanın çeşitli ülkelerinde alınan ödüllerin, ülkenin bilinirliğini arttırdığını ve turizmcileri de motive ettiğini ifade etti.

Turizmde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan Dr. Savaşan, sektörün beklentisinin, yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte erken zamanda sözü verilen turizm örgütünün yasallaştırılması ve turizmin ülke politikası haline getirilmesi olduğunun altını çizdi.

Dünya turizm geliri 7.6 trilyon USD, iş imkanı 292 milyon kişi

2017 yılında uluslararası turizm hareketlerinin güvenlikle ilgili bütün yaşanan sıkıntılara rağmen artış gösterdiğini anlatan Ahmet Savaşan, uluslararası turizm hareketlerinin 1 milyar 235 milyon kişiyi aştığını söyledi.

Seyahat ve turizm endüstrisinin dünyada ekonomik gelişmede ve istihdam sağlamada ana bileşenlerden biri olduğunun altını çizen Savaşan, seyahat ve turizm endüstrisinin dünya genelinde doğrudan 2.3 trilyon Amerikan Doları’ndan fazla katkıda bulunduğunu, 109 milyon kişiye iş sağladığını ifade etti.

Dolaylı ve uyarılmış katkısı da dikkate alındığında, endüstrinin katkısı 7.6 trilyon Amerikan Doları’nı ve sağladığı iş imkanının da 292 milyonu bulduğunu ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, seyahat ve turizm endüstrisinin her 10 işten birine denk geldiğini söyledi.

Doğal ve kültürel değerlere önem verilmeli

Dr Savaşan, uluslararası düzeyde yürütülen seyahat ve turizm rekabetçilik raporuna göre, 2017 yılında en başarılı üç ülkenin İspanya, Fransa ve Almanya olduğunu, bu ülkelerin seyahat ve turizm adına en uygun ortamı sağlayan, doğal ve kültürel değerlere önem veren ve kendilerini ziyaret eden turistlere unutulmaz deneyimler yaşattığını ifade etti.

Sorumlu turizm öne çıkıyor 

Gastronomi turizminin de son zamanlarda geliştiğini ifade eden Ahmet Savaşan, gastronomi deneyiminin bölgenin kültürüyle oldukça sıkı bir ilişkisi bulunduğunu anlattı. Birçok turist açısından gidilen yörenin hikayesine değer verildiğini söyleyen Savaşan, sorumlu turizm anlamında gidilen lokasyonun çevreyi ne kadar koruduğu, seyahatlerin dünyaya olan çevresel etkileri ve sürdürülebilir turizm anlayışının da ön plana çıktığına vurgu yaptı.

Kongre turizmi büyümeye devam edecek

Ahmet Savaşan, özellikle ekonomik katkısı, lobi gücü ve uluslararası arenada tanıtım yönleri değerlendirildiğinde bugün için birçok ülkenin bunu geliştirmek istediğini belirterek, genellikle uzun vadede geri dönüşlerin alındığı kongre turizminin, krizler haricinde dünya genelinde büyüme göstermeye devam ettiğini anlattı.

Kruvaziyer seyahatçi sayısı 24.2 milyon

2016 yılı itibariyle küresel kruvaziyer seyahatlerine katılan kişi sayısının 24.2 milyon yolcuyu bulduğuna da dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, kruvaziyer turizminin tatil turizmi kategorisinde en fazla büyüyen endüstrisi olduğunun altını çizdi.

2005- 2015 yılları arasında talebin yüzde 62 artış gösterdiğini anlatan Savaşan, kruvaziyer seyahatlerine katılanların yüzde 92’sinin bir sonraki seyahatlerinde de büyük bir ihtimalle/kesin olarak tekrar kruvaziyer seyahatlerini tercih ettiklerine işaret etti.

Sağlık turizmini çeşitlendirmek önemli

Ahmet Savaşan, sağlık turizminin hem turizm, hem de sağlık endüstrileriyle yakından ilgili olduğunu ifade ederek, sağlık turizmi bünyesinde alınan hizmetler değerlendirildiğinde, sağlık turizmi ürünlerinin, ileri yaştakiler için gezi turları, meşguliyet terapileri, yaşlılar açısından bakım evlerinde rehabilitasyon imkanları, engelliler için özel bakım ve geziler, termal turizme katılanlar açısından kaplıca tedavileri ve fizyoterapiler, talassoterapiler, hidroterapiler ve ilgili egzersizler, balnoeterapiler ve peloidoterapiler, klimaterapiler, medikal turizme katılanlar açısından ise ileri boyutta tedaviler kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi, cyberknife, transplantasyon, tüp bebek uygulamaları, estetik cerrahi, göz, diş, diyaliz tedavileri olduğunu anlattı.

Sağlık turizmi gelişmekte olan ülkelere kayıyor

Son yıllarda gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru olmak üzere sağlık turizm amaçlı seyahatlerin yoğunluk kazandığını belirten Dr. Ahmet Savaşan, “Dünya nüfusu yaşlanmış, sürekli görülen hastalıkların hastalık yükü içerisinde ağırlıkları artmış ve tedavi masrafları, kişileri, hatta ülkeleri maliyeti daha az olan ülkelerde alınacak sağlık hizmetlerine yöneltmiştir.

Bu yönelimi arttıran diğer faktörler ise başta küreselleşmenin etkisi olmakla birlikte, ülkelerarasındaki ulaşım imkanlarının artması, enformasyon teknolojilerinin gelişmesi, sağlıkla ilgili olarak küresel çapta detaylı, güncel ve doğru bilgiye ulaşmanın kolay hale gelmesidir” dedi.

Akreditasyon ve eğitimli sağlık personeli önemli

Ülkeler açısından sağlık turizminde ilerleme kaydedebilmenin karmaşık bir süreç olduğunu anlatan Savaşan, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin şart olduğunu söyledi.

Dr. Savaşan, şöyle devam etti:

“Sağlık turizminin gelişebilmesi adına uluslararası düzeyde akreditasyona sahip olmak, ürün ve hizmetlerle ilgili kalite güvencesi sunabilmek, özellikle yabancı ülkelerden sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin harcamaları ve sayıları hakkında açık ve net bilgiye sahip olmak, sağlık turizminde varsa maliyet tasarruf imkanlarına kavuşmak, turizm alanında mükemmel altyapıya sahip olmak, klinik hizmetlerinde sürdürülebilir üne kavuşmak, sağlıkla ilgili hizmetlerde inovasyon ve elde edilen başarılarla ilgili bir geçmişe sahip olmak gerekmektedir.

Ayrıca verilebilecek en iyi sağlık hizmetinin kişiye özgü uygulamalarla desteklenmesi, uluslararası düzeyde eğitim almış ve deneyimli sağlık personelinin de kadroda bulunmaları son derece önemlidir”.

Sağlık, kongre, gastronomi, kruvaziyer, eko ve sorumlu turizme önem vermeliyiz...

Sağlık turizminin, günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin önem verdiği bir pazar olduğunu ifade eden Savaşan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülke turizmini geliştirmek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak ülke içi katma değeri arttırabilmek için, bir yandan mevcut kitle turizmi gelirlerimizi artırmaya çalışırken, diğer bir yandan da stratejik ürün konumlanmasında sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirerek uluslararası sağlık turistlerini çekmeye çalışmamız, her geçen gün nitelikli turistler tarafından daha fazla tercih edilen kongre, eko, gastronomi gibi alanlarında çalışmalarımızı hızlandırmamız ve kruvaziyer turizmi pazarına girebilmek için de gerekli çalışmaları yapmamız gerekmektedir.”

267
Okunma