Otel ile ilgili yorumlar nasıl değerlendirilmeli?

Otel değerlendirme sitelerinde çıkan tesis ile ilgili yorum ve değerlendirmeler sorunu büyüyor. Konuyu değerlendiren 'Tourismuspartner' 60 otelin değerlendirme yorumlarını inceleyerek yapılması ve kaçınılması gerekenleri 7 başlık altında topladı...

Otel değerlendirme siteleriyle yapılan yorumlar ile ilgili sorunlar hergün yeni bir boyut kazanıyor.

 

Konuyu ticari  çıkar amaçlı , reklam alma aracı olarak kötü niyetlerle kullananlar yanında iyi değerlendirildiğinde otellere yararlı bilgiler sağlayan sistem hem işletmeler hem de müşteriler için önemli.

 

Buradan hareket eden otel değerlendirme konusunda faaliyet gösteren “Tourismuspartner“ adlı şirketin uzmanları, Berlin, Viyana ve Zürih´ten 60 otel ile ilgili değerlendirme yorumlarını inceledi.

 

İncelemede gerçek ya da gerçek olmayan yazdıkları yorum ve yaptıkları değerlendirmeler ile ilgili olarak yöneticilerin ne yapması gerektiğine ilişkin saptama ve önerilerini 7 başlık altında toplandı.

 

Etkili ve yerinde olan yorumların nasıl yazılması gerektiği konusunda bilinç düzeyinin yeterli olmadığı, otellerin buna daha çok dikkat etmeleri gerektiği belirtiliyor.

 

İşte o değerlendirmeler

 

1.    Yanıt vermemek  olmaz

Değerlendirmeye yanıt vermemek de bir tepkidir. Ama  otellerin mutlaka değerlendirmelere yanıt vermesi gerekir.

 

2.    Yanıtlar kısa yazılmalı

Değerlendirmelere yazılan yanıtlarda az yazmak, çok yazmaktan iyidir. Yapılan bir araştırmaya göre otellerin sadece olumsuz değerlendirmelere odaklanması ve ortalama olarak değerlendirmelerin yüzde kırkına yanıt yazması iyi sonuç getiriyor.

 

3.    Basmakalıp yanıtlardan kaçınılmalı

Değerlendirmelere yapılan yorumların büyük çoğunluğu fazla basmakalıp olup tekrardan ibaret olduğu görülüyor. Bu, misafirlerde kötü bir izlenim yaratır, misafirler, otele gelince ‘Beni ciddiye almayacaklar’ diye düşünüp kendilerine de o şekilde davranılacağı duygusuna kapılır:.

 

4.   Değerlendirme yapan herkese doğrudan kısa yanıt verilmeli

Misafir tarafından yapılan değerlendirmeye cevap yazan otel elemanı, yazılanların kamuya açık olduğu bilincinde hareket etmeyerek çoğu zaman sanki sadece değerlendirmeyi yapmış olan kişiye özel cevap yazarmış gibi davranıyor. Oysa yazılanların hepsi, isteyen herkes tarafından okunabilir. 

 

5.    Tek tip yanıt değil herkese özel yazılmalı

Bazı otellerde üç hafta boyunca her değerlendirmeye cevap yazarak sonra aylarca cevap yazmıyor, yazılan cevaplarda birçok tarz farkı da gözlemlendi. Oysa otelin kurumsal kişiliğini yansıtarak ve sürekli bir şekilde değerlendirmelere yorum yazılması gerekir. Tersi otelin marka algısına zarar verilir.

 

6.    Kurumsallığa önem verilmeli

İncelenen yorumların büyük bir bölümünde bunların otelin bakış açısından ve turizm jargonu kullanarak yazıldığı gözlemlendi. “Biz“ gibi kelimelerin fazla sık kullanıldığı gözlemlendi. Bunlardan kaçınıp kurum ile misafir arasında suni mesafelerin kurulmamasına dikkat edilmeli.

 

7.    Reklam gibi ifadelerden kaçınılmalı

Reklam kokan yorumlardan kaçınmak gerekir. Bunun yerine otel ürününün açık ve saydam bir şekilde anlatılması daha iyidir, misafir verilen somut bilgilere göre karar verir.

 

202
Okunma