KITSAB: Sorunlar turizmi olumsuz etkiliyor

KITSAB KKTC’ye giriş yapılan kapılarda uygulanan sağlık önlemlerinin girişlerdeki akışkanlığı önlememesi ve turist gelişlerini caydırıcı olmaması gerektiğini belirtti.

KIBRIS Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği , KKTC’ye giriş yapılan kapılarda uygulanan sağlık önlemlerinin girişlerdeki akışkanlığı önlememesi ve turist gelişlerini caydırıcı olmaması gerektiğini belirtti.

KITSAB tarafından kapılardaki önlemlerle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Covid -19 salgınına karşı başta Ercan Havaalanı olmak üzere alınan sağlık önlemlerinin KKTC’ye gelişleri  caydırıcı bir nitelik kazandığı görülmekte ve bu durum turizm faaliyetlerini adeta imkansız hale getirerek sektörü olumsuz şekilde etkilemektedir.

Son zamanlarda üyelerimizden ve yurttaşlardan gelen eleştirileri  değerlendirdiğimiz  zaman, giriş kapılarında alınan ve gerekli olduğuna inandığımız Covid-19 önlemlerinin daha seri ve girişteki akışkanlığı koruyacak şekilde uygulanmasının mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz. Nitekim Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Sayın Sağlık Bakanı da bu şikayetlere muhatap olmuşlar ve Ercan Havaalanı’na birlikte bir ziyaret düzenleyerek önlemlerin uygulanmasını yerinde denetlemişlerdir. Sayın bakanların ziyaretinden sonra havaalanında herhangi bir değişiklik olmaması ise anlamlı ve endişe vericidir.

Ercan Havaalanı’ndaki  benzer sorunlar kara giriş kapılarında da yaşanmakta, bazı durumlarda ve görevde bulunan kişilerin tutumuna göre farklı uygulamalar yapılmakta ve çeşitli zorluklar yaşanmaktadır.

Ülkemizin başlıca gelir kaynaklarından biri olan turizm faaliyetlerinin düşük seviyede de olsa devam ettirilmesinin  önemi  herkesin  malumudur. Bu faaliyetler sayesinde binlerce insan ekmek parası kazanacak ve gelecek yıllarda turizm yapabilmemizin olanağı korunmuş olacaktır. Bu faaliyetlerin devam   ettirilebilmesi  ise  Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin açık ve net olmasına, bu önlemlerin  yeknesak  ve seri  bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Kimseyi, içeriye alınıp alınmayacağının belli olmadığı, giriş kapısından geri çevrilme olasılığı veya kapıda saatlerce bekleme tehlikesi olan bir ülkeye davet edemez; o kişilere böyle bir ülkeye seyahat etmeyi öneremezsiniz.

Kamuoyunun dikkatini, yeniden giriş kapılarındaki uygulamalara çekerken, bu konuda duyarlılık gösteren Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Sayın Sağlık Bakanı’nı dikkatlerini kapılardaki uygulamalardan kaçırmamaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.”

194
Okunma