Ersoy, Türkiye'nin 2023 Turizm stratejisini açıkladı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği bir basın toplantısı ile Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladı.

 

Türkiye Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladı. Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde düzenlenen toplantıya, çok sayıda turizmci de katıldı.

Yeni stratejiyle Türkiye turizminin sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçeceğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, 2023 turizm hedefinin 75 milyon turist 65 milyar dolar gelir olduğunu hatırlattı.

2023 Turizm Stratejisinin 11. Kalkınma Planı ve III. Turizm Şurasının ışığında hazırlandığını dile getiren Ersoy, ortaya konacak stratejiyle Türkiye turizminin bir üst lige çıkarılacağını ifade etti. Turist sayısını 75 milyona, turizm gelirini 65 milyar dolara çıkarılması için turist başına geceleme süresini 10’a, turist başına günlük harcamayı ise 86 dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

2019'da tanıtıma 72 milyon dola harcadık

Rakip ülkelerdeki turizm tanıtım ve pazarlamasının tek elden toplanmasının Tanıtım Ajansı vasıtasıyla Türkiye’de de hayata geçirildiğini kaydeden Bakan Ersoy, 2018 yılında 18 milyon dolar olan tanıtım bütçesindeki 2019 yılında 72 milyon dolara çıkarıldığını kaydetti. Ersoy, ‘’2020 yılında ise Bakanlığımız Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedeflemekteyiz. 2023 yalına gelindiğinde ise bu bütçeyi 220 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimiz artacak, turizm gelirimiz arttıkça daha fazla tanıtım yapacağız.’’ şeklinde konuştu.

Tanıtım faaliyetlerinin TV, açık hava, dergi, editörlük yazı, dijital ve sosyal mecralar olmak üzere çeşitlendireceklerini belirten Bakan Ersoy, yapılan pazar araştırmaları doğrultusunda tanıtımları tüm mecralarda çeşitlendirdiklerini ve arttırdıklarını belirtti. 

Türkiye turizminin dünya ortalamasının çok üzerinde büyüdüğüne dikkat çeken Ersoy, ‘’Bu nedenle 50 milyon turist 50 milyar dolar olan 2023 turizm hedefimizi 75 milyon turist 65 milyar dolar turizm geliri revize ettik. 2016 yılında yüzde 25’lik sert bir düşüşle dip noktayı gördük. 2017 ile birlikte toparlanmaya başladık ve 2018 yılında 46 milyon turist ağırlayarak eski seviyemize ulaştık’’ dedi.

Turist başına harcama ve turist başına gecelik harcama hedefleri

Kişi başı gelir hedefinin 876 dolar olarak belirlediklerini açıklayan Mehmet Nuri Ersoy, kişi başı gecelik geliri 86 dolara, ortalama geceleme süresini ise 9.9’dan 10’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kişi başı gelire etki eden en önemli faktörün geceleme sayısı olduğuna dikkat çeken Ersoy, ‘’Ortalama gecelemeyi arttırdığınız sürece gece başına geliri de arttırıyorsunuz. Bizim sadece yabancı turistlerimiz yok. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da büyük harcamaları var. Onların kalış süresi çok uzun olduğu için kişi başına harcamalarındaki değişim bize bir fikir veriyor. 2014 yılında itibaren yurt dışında yerleşik vatandaşların harcamalarında sürekli bir düşüş yaşanıyor. Bunun nedeni yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye yaptığı ziyaret sayısınının artması. Yurt dışında 6,5 milyon Türk yaşıyor ve bu sayının yarısı Türkiye’yi ziyaret ediyor. Yurt dışında yaşayanların ziyaret sayısının sürekli arttığını görüyoruz.Yani seyahat süresi arttıkça, kişi başına ortalama harcamaları azalıyor’’ diye konuştu.

Tanıtım bütçesi 2023’te 220 milyon dolara çıkacak

Rakip ülkelerde uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren turizm tanıtım ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modeli ülkemiz için hayata geçirdiklerini hatırlatan Ersoy, ‘2Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile sektörün turizm tanıtımına aktif katılımı mümkün kılınmış, bütçe imkanlarının genişletilmesi ile de sürdürülebilir ve etkin tanıtımın önü açılmıştır. 2018 yılında 18 milyon dolar olan Bakanlık tanıtım bütçesini 2019 yılında 72 milyon dolara çıkardık. 2020 yılında ise Bakanlığımız ve yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılında 220 milyon dolarlık tanıtım bütçesine ulaşmak için çalışacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimizi artıracak, gelirlerimiz arttıkça da tanıtım bütçemizi büyüteceğiz.’’ dedi.

Ersoy, sunumunun devamında şu noktaların altını çizdi:

Arz güvenliği için paket turların oranını düşürmemiz gerekiyor

Paket turların oranı Marmara’da yüzde 30, Ege’de yüzde 65, Antalya!’da ise yüzde 85. Arz güvenliği için bu oranın yüzde 15-60 seviyesine çekilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için direkt uçuşların ayısını arttıracağız. Marka olacağız diyoruz ama bu o kadar kolay değil. Biz önce Türkiye’yi, sonra bölgeleri markalaştıracağız. Bu aynı zamanda Y ve Z kuşağının talebini karşılayacak en önemli şey bu kuşağın taleplerine cevap vermek.

İç pazar tanıtımı

Yabancı ziyaretçilerin yanında iç turizmi geliştirmek için yerli ziyaretçilere yönelik tanıtım çalışmaları gerçekleştireceğiz. Başta az keşfedilmiş ya da gelişmekte olan turizm bölgeleri olmak üzere yeni ürün ve destinasyon çalışmalarına ağırlık vereceğiz.

Yeni turizm ürünleri

Yüksek harcama potansiyeli olan ziyaretçi oranında da artış olmasını hedefliyoruz. Bunun için de yeni ürünler geliştireceğiz. Gastronomi tanıtımını ayrı bir başlık altında ele alacağız. UNESCO'dan tescilli marka şehirlerimize yenilerini ekleyeceğiz.

Türkiye lezzet haritası çıkaracak ve gastronomi güzergahları oluşturacağız. Kültür turları ile sağlık turizmini büyütmek, turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmek için adımlar atacağız. Eğitim turizminden spora inanç turizminden üçüncü yaş hedef kitlesine kongre turizminden festival ve etkinlikler ile kruvaziyer turizmine kadar pek çok alana odaklanacağız. Türkiye genelinde yeni müzeler açmaya devam edeceğiz.

Tanıtım Ajansın payı arttıkça Bakanlığın payı azalacak

Biz eskiden az tanıtım yapıyorduk. Şimdi tanıtım mecralarını hem çeşitlendirdik hem de arttırdık. 2019 yılında reklam yaptığımız ülke sayısını 9’dan 24’e bütçeyi ise 18 milyon dolardan 72 milyon dolara çıkardık. Bizim Bakanlık olarak taahhüdümüz Tanıtıma 30 milyon dolar katkı sunmaktı. Ancak şu anda taahhüt ettiğimizin çok üzerinde bir tanıtım bütçesi ayırılıyoruz. Tanıtım Ajansı’nın tanıtıma sunduğu katkı arttıkça Bakanlığınki azalacak.

Bisiklet turizmi

Bisiklet turizmi alanında yeni bir ürünümüz var. Bu, dünya genelinde 44 milyar dolarlık bir pazar olduğunu görüyoruz. Biz şu anda bu Pazar’dan pay alamıyoruz. Bundan pay almak için tanıtım yetmiyor. Bisiklet rotalarınızı Eurovole ağına eklemeniz gerekiyor. Şu anda 100 olan bisikletli otel sayısını 1.500 çıkaracağız. Bisiklet turizminde etkin olan ülkelerde bu sayının 2.500’e kadar çıktığını görüyoruz. Bisikletle gelecek turistlerin hava kargo taşımacılığı ile ilgili de düzenleme yapacağız. Bunu biliyorsunuz, golf turizmi için de yapmıştık.

İnanç Turizmi

İnanç merkezleri ve rotaları konaklama ve ulaşım alt yapısını kapsayacak şekilde oluşturulacak. Türkiye’nin inanç haritası be inanç portalımı hayata geçirilecek.

MICE Turizmi

2015’lere kadar Türkiye MICE turizminde önemli rakamlar yakalamıştı. Olumsuz olaylardan en hızlı etkilenen ve en geç toparlanan iki turizm alanı MICE ve kruvaziyer. Tanıtım Ajansı içinde ayrı bir MICE birimi kürüyoruz. Çünkü burada lobi faaliyetleri ve bireysel ilişkiler çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle ciddi bir bütçe ayırıp tanıtım yapacağız. Ayrıca MICE AORGANİZASYONLARININ İstanbul dışındaki yerlere çalışması için de çalışma yapacağız.

Yeni Odak Pazarlar

THY dünyada en çok noktaya uçan hava yolu. Şimdi ülke içindeki turizm destinasyonlarına da uçuyor. Biz de dedik ki, THY’nin uçtuğu her nokta hedef pazarımızdır.

Japonya ile karşılıklı uçuşlar, ANA Japonya’nın d devreye girmesiyle 7’den 20’ye çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın Çin’e yaptığı son ziyarette, farklı bölgelerden uçuş gerçekleştirilmesi için taahhütleri aldık. Buradan slot almak zordu. Ancak şu anda slotları aldık, uçuşları başlatacağız. Güney Kore’de ise ciddi bir hava yolu trafiğimiz var ve slot sıkıntımız yok.

Orta Avrupa’da Polonya ve Romanya gibi hızlı büyüyen pazarlar var. Bu tarz pazarlardan gelen ziyaretçi sayısını da arttıracağız. Uzakdoğu’dan gelen ziyaretçi sayısının 4, Orta Avrupa’dan gelenlerin sayısını 4.5 Amerika’dan gelenlerin sayısını ise 3 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

Yeni konaklama kapasitesi

2023 yılında kadar Bakanlık belgeli 300 bin yeni yatak devreye girecek. Belediye belgeliler de dahil edildiğinde 2023’e kadar yatak kapasitesini 500 bin arttırmak mümkün. Tplam kapasitemiz 2.5 milyona çıkacak.

Pansiyonlara ve oteller bakanlık belgesi zorunlu olacak

Aracımız bakanlık belgeli tesislerin sayısınız arttırmak. Pansiyonlarda 5 odanın, otellerde 10 odanın üstü tesislere bakanlık belgesini zorunlu hale getireceğiz.

Rekabetçilik Endeksi.

Rekabet endeksinde 2017’de 44 sıradaydın 2018’de bir basamak çıkarak 43’e çıktık. Raporlama standartlarımızı değiştirdiğimizde bile bu alanda daha yukarılara çıkabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye rekabetçiliği endeksinde Türkiye hızla yükselecek.

Çevre sertifikasyonlarına ağırlık vereceğiz

2023 yalına kadar mavi bayraklı plaj sayısını 688’e çıkaracağız. Yeşil yıldızlı otele sayımız 478’e yükseldi. Turizmden elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmını arıtıma yatırımlarına aktarmayı planlıyoruz. 

(Turizm Güncel)

249
Okunma